Chci být akcionářem

PRÁVA SPOJENÁ S AKCIEMI

  • Akciový pivovar LIBERTAS a.s. emituje 2 000 kusů Prioritních akcií A na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč a emisním kurzu 10 000 Kč.
  • S vlastnictvím Prioritních akcií A je spojeno právo na prioritní dividendu do výše 10 % jmenovité hodnoty akcie a výhody uvedené na webových stránkách www.pivovar-libertas.cz.
  • S vlastnictvím Prioritních akcií A není spojeno právo hlasování na Valné hromadě. Akcionář může hlasovat pouze v situaci uvedené v zákoně o Obchodních korporacích.
  • Kmenové a Prioritní akcie A se mohou převádět pouze se souhlasem Představenstva.
  • Právo drag-along: pokud akcionář, vlastnící více jak 50 % podíl na základním kapitálu, obdrží nabídku od třetí nespřízněné osoby směřující k prodeji nebo jiné formě převodu všech svých akcií ve společnosti, kterou se rozhodne akceptovat, a budou-li splněny další podmínky (např. bude provedeno nezávislé ocenění), bude oprávněn od ostatních akcionářů požadovat, aby společně s ním a za shodných podmínek, převedli příslušnému zájemci své akcie.

VŠECHNY PENÍZE INVESTUJEME DO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A RŮSTU PRODEJŮ

ZVÝŠENÍ
KVASNÉ KAPACITY
PIVOVARU

ZVÝŠENÍ KAPACITY
A AUTOMATIZACE STÁČENÍ
LAHVOVÉHO PIVA

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
BARREL AGING
PROGRAMU

ROZŠÍŘENÍ A ZVÝŠENÍ KOMFORTU VENKOVNÍHO SEZENÍ V AREÁLU PIVOVARU

VYBUDOVÁNÍ MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘE

POSÍLENÍ PROVOZNÍHO CASH FLOW PRO ZAJIŠTĚNÍ BUDOUCÍHO RŮSTU PRODEJŮ

Otázky & Odpovědi

Jak mohu nakoupit akcie Libertas?

Akcie může nakoupit každý fanoušek piva Libertas starší 18 let. Stačí stisknout tlačítko koupit akcie v akcionářské sekci webu a projít celým nákupním procesem.

Co získám nákupem akcií Libertas? 

Nákupem akcie pivovaru získáte výhody uvedené v sekci benefity.

Co je prioritní akcie?

Prioritní akcie je typ akcie, se kterou jsou spojeny přednostní práva týkající se podílu na zisku. Akcionářům držící Prioritní akcie se vyplácí podíl na zisku přednostně před držiteli ostatních typů akcii. Prioritní akcie A je označení aktuálního úpisu začínajícího 17.5.2021.

Co je jmenovitá hodnota akcie?

Jmenovitá, nebo-li nominální hodnota akcie, je peněžní částka uvedená na akcii, která představuje podíl na základním kapitálu společnosti. Podle podílu na základním kapitálu se vyplácí podíl na zisku. 

Co je to emisní kurz akcie?

Emisní kurz akcie je cena, za kterou se prodávají nově upisované akcie. Cena může být stejná jako jmenovitá hodnota, nebo může být vyšší. Takzvaně s emisním ážiem.

Proč je jmenovitá a emisní hodnota akcie rozdílná?

Jmenovitá hodnota akcie je vztažena k základnímu kapitálu společnosti, emisní hodnota akcie je vztažena k hodnotě celé společnosti. To znamená k hodnotě všech aktiv (movitého a nemovitého majetku) společnosti, výnosů a dalších parametrů. V případě Akciového pivovaru Libertas a.s. bude po ukončení celého úpisu výše základního kapitálu 29 miliónů Kč, ale jen účetní hodnota aktiv se bude blížit hodnotě 100 miliónů Kč. Proto je emisní kurz akcie vyšší než její hodnota jmenovitá.

Jak obdržím svou akcii?

Zakoupené akcie si můžete vyzvednout ve svém pivovaru na adrese Škvorecká 2200, Úvaly, každý pracovní den od 09:00 do 16:00. Nebo vám je zašleme doporučenou poštou domů. Způsob, kterým vám budou akcie předány si zvolíte sami při vyplňování nákupního formuláře na webu. 

Mohu akcii prodat?

Akcie Akciového pivovaru Libertas nejsou veřejně obchodovatelné. Jsou bez omezení prodejné stávajícím akcionářům, převod mimo stávající akcionářskou komunitu je možný pouze s písemným souhlasem představenstva společnosti.

Kam se mohu obrátit v případě dotazů?

V případě dotazů se prosím obraťte na e-mail: akcionari@pivovar-libertas.cz. Tento e-mail je zřízen přímo pro budoucí akcionáře.  

Proč musím posílat peníze na nákup akcií předem?

Aby byl úpis akcií platný, musíme splnit některé legislativní náležitosti. Součástí tohoto procesu je i opakované projevení zájmu o akcie, poskytnutí informací, které budou uvedeny na akcii, záznam do listiny upisovatelů, shromáždění peněz od všech zájemců. Splnění těchto kroků pak zkontroluje notář a celý proces potvrdí notářským zápisem. 

Kdy se fakticky stanu akcionářem? 

Po splnění všech kroků viz. předcházející otázka a potvrzení jejich správnosti notářským zápisem. Notářský zápis bude proveden po ukončení upisovacího období tj. 16.7.2021. V tento moment se stáváte právoplatným akcionářem. Následně obdržíte vaše akcie, akcionářské karta a voucher do pivovarského výčepu na oslavu investice.

Co je právo drag-along?

Právo drag-along: pokud akcionář, vlastnící více jak 50 % podíl na základním kapitálu, obdrží nabídku od třetí nespřízněné osoby směřující k prodeji nebo jiné formě převodu všech svých akcií ve společnosti, kterou se rozhodne akceptovat, a budou-li splněny další podmínky (např. bude provedeno nezávislé ocenění), bude oprávněn od ostatních akcionářů požadovat, aby společně s ním a za shodných podmínek, převedli příslušnému zájemci své akcie.

Nepřišel Vám e-mail po odeslání formuláře na koupi akcií?

Přesto, že jsme se snažili tomu předejít, může se stát, že vám automaticky odesílaný e-mail „spadne do spamu“. Zkontrolujte prosím i tuto variantu. Případně nás kontaktujte na e-mailu: akcionari@pivovar-libertas.cz.


Volba je na tobě
  • Copyright © 2019 Libertas Všechna práva vyhrazena